Zrównoważona gospodarka i energia

Zrównoważona gospodarka i energia


Odpowiadając na zidentyfikowane wyzwania społeczne, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze „Zrównoważona gospodarka i energia”.

Realizowane prace badawczo-rozwojowe obejmują m. in. problematykę związaną z:

    • maszynami i urządzeniami rolniczymi,
    • nawozami organicznymi i mineralnymi,
    • produkcją, magazynowaniem, przechowalnictwem, przetwórstwem płodów rolnych.

Celem podjęcia współpracy lub uzyskania informacji w tym obszarze zachęcamy do kontaktu:


zge@pimr.lukasiewicz.gov.pl

+48 618 712 222
+48 618 712 214

Skip to content