Zespoły badawcze

RN - Rada Naukowa
DN - Dyrektor PIMR
IOD - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
RP - Radca Prawny
DB - Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
ZK - Zakład Rozwoju Konstrukcji Maszyn Rolniczych i Leśnych
PP - Pracownia Wirtualnego Projektowania Maszyn i Urządzeń
PA - Pracownia Analiz Inżynierskich.
ZB - Zakład Badań Eksperymentalnych Maszyn Rolniczych i Leśnych
PW - Pracownia Badań Wytrzymałości, Stateczności i Dynamiki
PM - Pracownia Badań Urządzeń i Systemów Mechatronicznych
ZS - Zakład Techniki i Technologii Spożywczej
DR - Główny Księgowy

ZM - Zakład Technologii i Badań Materiałowych
KRW - Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń
DZ - Dział Koordynacji Projektów
TD - Dział Promocji i Wydawnictw
EA - Dział Administracji
EW - Komórka Zakupów i Zamówień Publicznych
AS - Administrator Sieci Teleinformatycznej
DRK - Dział Finansowo-Kadrowy
LB - Laboratorium Badawcze
PN - Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
KN - Kancelaria Niejawna
IB - Inspektor Bezpieczeństwa Informatycznego

Skip to content