Zakład Techniki i Technologii Spożywczej

Działalność


Zakład Techniki i Technologii Spożywczej zajmuje się opracowywaniem oraz rozwojem konstrukcji innowacyjnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, w tym:

 • opracowywaniem projektów konstrukcji maszyn i urządzeń,
 • modelowaniem komputerowym CAD-3D,
 • opracowywaniem dokumentacji konstrukcyjnej,
 • przeprowadzaniem kompleksowych analiz kinematycznych oraz dynamicznych maszyn i urządzeń,
 • analizami komputerowymi wytrzymałości konstrukcji maszyn z wykorzystaniem metody elementów skończonych,
 • badaniami właściwości produktu gotowego (żywnościowego) będącego efektem końcowym zaprojektowanego urządzenia czy maszyny.

Zakład Techniki i Technologii Spożywczej


Zakład Techniki i Technologii Spożywczej prowadzi prace naukowo - badawcze w zakresie maszyn spożywczych oraz inżynierii żywności w ramach projektów badawczych i wdrożeniowych. Współpracuje z producentami maszyn i urządzeń spożywczych, instytutami badawczymi oraz laboratoriami chemicznymi, mikrobiologicznymi.

Zakład dysponuje nowoczesnym wyposażeniem komputerowym prowadząc wyspecjalizowane analizy komputerowe na modelach wirtualnych. Ponadto posiada laboratorium do badań właściwości fizycznych produktów, w tym:

 • stanowisko do badań lepkości, krzywej płynięcia,
 • stanowisko do badań pH, potencjału redox,
 • stanowisko do badań zawartości suchej masy,
 • stanowisko do badań wilgotności względnej.

Oferta


 • nowoczesne projektowanie maszyn i urządzeń rolniczych, spożywczych oraz innych maszyn roboczych, obejmujących modelowanie wirtualne oraz badania symulacyjne z zastosowaniem zaawansowanych systemów komputerowych CAD-3D,
 • badania eksperymentalne maszyn i urządzeń z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej,
 • badania właściwości produktu gotowego (żywnościowego) będącego efektem końcowym zaprojektowanego urządzenia.

Przykładowe projekty (realizowane i zakończone)


 • nadwozie do miejskiej dystrybucji artykułów spożywczych z innowacyjnym systemem półek,
 • opracowanie i wdrożenie do produkcji typoszeregu pomp zębatych do przetłaczania płynów nienewtonowskich,
 • opracowanie i wdrożenie do produkcji automatu wydrążająco-tnącego wchodzącego w skład linii technologicznej do obróbki papryki,
 • opracowanie i wdrożenie do produkcji nowej generacji zestawu urządzeń do schładzania mas cukierniczych,
 • opracowanie technologii produkcji kompletnej naczepy do przewozu żywności w warunkach chłodniczych o ulepszonych parametrach technicznych.

kontakt


Skip to content