Zakład Technologii i Badań Materiałowych

Działalność


Zakład Technologii i Badań Materiałowych zajmuje się rozwojem innowacyjnych technologii materiałowych i zastosowań materiałów w dziedzinie produkcji i eksploatacji maszyn rolniczych. Zespół, posługując się specjalistycznym wyposażeniem laboratoryjnym,  prowadzi prace naukowo - badawcze z zakresu inżynierii materiałowej w ramach projektów badawczych, rozwojowych i europejskich oraz działalności usługowej dla przedsiębiorstw. Działalność jest wspierana przez bliskie kontakty z przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi.


Obszary zainteresowań naukowo-badawczych

  • inżynieria materiałowa,
  • inżynieria powierzchni,
  • tribologia,
  • materiały polimerowe i ich kompozyty,
  • stale trudnościeralne,
  • rapid prototyping (FDM),
  • laserowe napawanie proszków metali (LMD),
  • pomiary fotogrametryczne i termograficzne.

Rapid Prototyping - przykłady wykonanych prac na drukarce 3D - Stratasys Dimension 1200esRapid Prototyping - przykłady wykonanych prac na drukarce 3D - MAKERBOT Replicator 2XSkanowanie 3D - przykłady wykonanych prac:Kamera Termowizyjna FLIR - przykłady wykonanych prac:Laser Metal Deposition (LMD) Laserowe spiekanie / napawanie proszków metali i ich stopów - przykłady wykonanych prac:LABORATORIUM BADAWCZE ZESPOŁU jest wyposażone m.in. w aparaturę naukowo - badawczą:


TRUMPF TRULASER CELL 3008 LMD

Urządzenie TRUMPF TRULASER CELL 3008 LMD z laserem TRUDISK 1000, służy do laserowego nakładania powłok z proszków metali o odpowiednich właściwościach na powierzchnie metalowe. Możliwe zastosowania: nakładanie powłok o specjalnych właściwościach i regeneracja części i urządzeń pracujących w przemyśle. Możliwość wykonania elementów części o skomplikowanych kształtach przez napawanie struktur o danym kształcie na daną powierzchnie. Podstawowe parametry urządzenia: Moc lasera 1000W, proszki metali granulacji +45-120 um, komora robocza szer. 800, wys. 500 głęb. 400 [mm]. maksymalna wydajność 2kg/h proszku.


SKANER 3D GOM ATOS II

służący do pomiaru wielkości geometrycznych elementów konstrukcyjnych. Urządzenie umożliwia wykonanie skanów części i na ich podstawie tworzenie modelu 3D, pomiarów kształtu powierzchni, rozstawu otworów itp., weryfikację dokładności wykonania detalu itp. Możliwe jest określanie różnic wymiarów rzeczywistych i wymiarów wynikających z dokumentacji konstrukcyjnej np: badanie  równoległości, osiowości, prostopadłości, płaskości itp. Podstawowe parametry urządzenia: Pola pomiarowe od 175 x 175 mm do 500 x 500mm, dokładność 0,01 mm, dowolne orientowanie przedmiotu w przestrzeni.


WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA MASZYNA POMIAROWA GOM TRITOP

służy do digitalizacji odkształceń statycznych. System umożliwia wykonanie pomiarów konstrukcji po jej wytworzeniu i określanie różnic wymiarów rzeczywistych i wymiarów wynikających z dokumentacji konstrukcyjnej oraz po czasie eksploatacji, pod wpływem rzeczywistych obciążeń konstrukcji. Mamy doświadczenie z obiektami do 4 m długości.


DRUKARKA 3D STRATASYS DIMENSION 1200ES

która służy do szybkiego prototypowania modeli metodą drukowania przestrzennego  w oparciu o technologię przyrostową FDM. Model budowany jest poprzez warstwowe osadzanie termoplastycznego tworzywa sztucznego. Drukarka umożliwia wykonanie modelu bezpośrednio z elektronicznej wersji dokumentacji 3D (plik STL). Tworzenie fizycznego modelu obiektu metodami przyrostowymi powoduje, że nie występują żadne ograniczenia  kształtu i stopnia skomplikowania. Dzięki sterowaniu komputerowemu wykonane modele są w pełni powtarzalne i cechują się dużą dokładnością wykonania. Przykładowe zastosowania: prototypy opakowań, wzory przemysłowe, części itp. Podstawowe parametry urządzenia: wymiary komory 254x254x305 [mm], grubość warstwy 0,254 mm, stosowany materiał ABS Plus.


Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej Eagle III

który jest wykorzystywany do identyfikacja pierwiastków ciężkich w materiałach tworzyw sztucznych i stalach, badanie składu  chemicznego substancji od Potasu do Uranu, na poziomie wykrywalności aparatu. Urządzenie umożliwia precyzyjną i nieniszczącą analizę składu chemicznego w ciałach stałych.


KAMERA TERMOGRAFICZNA FLIR SC620

jest używana w badaniach różnych procesów, w których wydziela się ciepło. Kamera pozwala na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne oraz umożliwia zobrazowanie rozkładu temperatury na powierzchni badanych obiektów. Możliwe zastosowania: badania przepływu ciepła, rozkład temperatury urządzeń, określanie miejsc o podwyższonej temp. badania temperatury procesów, grzanie, przegrzewanie, chłodzenie, mostki cieplne, izolacje cieplne i termoizolacje, komory klimatyczne, chłodnictwo itp. Podstawowe parametry kamery: rozdzielczość temperaturowa 0,065C, rozdzielczość detektora 640x480 dpi. zakres temperatury -40 + 500C, zakres widmowy 7,5 -13 um.


Maszyna wytrzymałościowa HUNG-TA HT-2402

która umożliwia przeprowadzenie badań wytrzymałościowych na znormalizowanych próbkach metali, tworzyw sztucznych i ceramiki. Podstawowe parametry urządzenia: Badania wytrzymałościowe - siła do 50kN: ściskanie, rozciąganie, zrywanie, zginanie


Analizator składu chemicznego stali Solaris CCD PLUS

który jest wykorzystywany do badania składu chemicznego niskostopowych stali i żeliw, na poziomie wykrywalności urządzenia.


NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY ZREALIZOWANE I REALIZOWANE W ZAKŁADZIE TECHNOLOGII I BADAŃ MATERIAŁOWYCH 1. Projekt celowy FSNT-NOT Tytuł Projektu: „Konstrukcja i wykonanie rodziny wielozadaniowych przyczep przystosowanych do eksploatacji w rolnictwie” Firma PLANDEK Sp.j. Kierownik Projektu dr inż. M.Gościański

2. Projekt celowy FSNT-NOT „Konstrukcja i wykonanie innowacyjnego silosa zbożowego o pojemności 2000T” Firma FEERUM Sp. Cywilna Kierownik Projektu dr inż. M.Gościański

3. Projekt Badawczy Zamawiany PBZ PW-004/ITE/05/2004 Tytuł Projektu: „System recyklingu skażonych chemicznie tworzyw sztucznych sztucznych wyeksploatowanych maszyn i urządzeń technicznych” 2005-2006 Kierownik Zadań Badawczych PIMR dr inż. M.Gościański

4.Projekt Badawczy Strukturalny UE w ramach działanie 1.4.1 SPO WKP Tytuł Projektu: „Opracowanie innowacyjnej konstrukcji i technologii wytwarzania odlewanych elementów maszyn rolniczych” (Konsorcjum IO_PIMT_METCHEM) Nr umowy: WKP_1/1.4.1/1/2005/12/12/229/2006/U ,2006-2008 Kierownik Zadań Badawczych PIMR dr inż. M.Gościański

5.Projekt celowy FSNT-NOT Tytuł Projektu: „Innowacyjna mobilna linia technologiczna do przygotowania ziarna siewnego zbóż” Firma AgrAlex, ROW II/171,2007 Kierownik Zadania Badawczego dr inż. M.Gościański

6. Projekt celowy FSNT-NOT Tytuł Projektu: „Mieszalnik do pasz sypkich z poziomym „wiosłowym” systemem mieszania” Firma DOZAMECH ROWII/315, 2008 Kierownik Zadania Badawczego dr inż. M.Gościański

7. Projekt celowy FSNT-NOT „Zestaw transportowy gwarantujący zachowanie dobrostanu żywych zwierząt podczas transportu” Firma Auto-Chłodnia- Rogoźno ROWII/309, 2008 Kierownik Zadania Badawczego dr inż. M.Gościański

8. Projekt celowy FSNT-NOT Tytuł Projektu: Typoszereg innowacyjnych rozdrabniaczy tarczowo-bijakowych ssąco-tłoczących do ziarna Firma ZUPOTOR,2009 Kierownik Zadania Badawczego dr inż. M.Gościański

9. Projektu rozwojowy NCBiR Tytuł Projektu: „Opracowanie technologii i konstrukcji elementów sprężystych do nowej generacji agregatów  uprawowych przedsiewnych, pracujących ze zwiększonymi prędkościami roboczymi”. Nr Umowy: N R03 0009 06/2009 2009-2012 Kierownik Projektu dr inż. M.Gościański

10. Projekt Strategiczny TECHMATSTRATEG. Tytuł Projektu:„Opracowanie innowacyjnych elementów roboczych maszyn sektora leśnego i przetwórstwa biomasy w oparciu o wysokoenergetyczne technologie powierzchniowej modyfikacji warstwy wierzchniej elementów odlewanych”. Umowa nr: 1/348072/2/NCBR/2017. Konsorcjum (IO-PIMR-P.I.O.SPECODLEW S. A.) 2017-2021. Kierownik Zadań Badawczych Ł-PIMR: dr inż. M.Gościański


WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI I INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI 
kontakt
Skip to content