Wydarzenia

6 października 2020

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Maszyn Rolniczych

Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło skuteczność wdrożonego systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w Laboratorium Badawczym Maszyn Rolniczych Certyfikatem Akredytacji nr AB 190 z dnia 21.09.2020 r.
7 września 2020

Spotkanie „AGROTECH” i „SmartAgriHubs – EXPAND”

Zapraszamy do współpracy w ramach konkursów „AGROTECH” i „SMARTAGRIHUBS – EXPAND”. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych oraz […]
13 maja 2020

Inteligentny robot spełniający wymogi rolnictwa precyzyjnego

Projekt pn. "Inteligentny robot spełniający wymogi rolnictwa precyzyjnego" został rekomendowany przez NCBR do dofinansowania [...]
20 lutego 2020

Łukasiewicz – nowy brand naszego Instytutu

Od 1 kwietnia 2019 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych wraz z 35 innymi, zlokalizowanymi w całej […]
2 stycznia 2020

Nowa punktacja monografii naukowych Łukasiewicz – PIMR

Nasze wydawnictwo znalazło się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każda recenzowana monografia naukowa to 80 punktów. Zapraszamy do […]
27 marca 2019

Sukces Łukasiewicza. Grad nagród na wystawie IWIS 2019

Sukces Łukasiewicza. Grad nagród na wystawie IWIS 2019 Najlepszy rodzimy wynalazek, 4 platynowe, 4 złote, 2 srebrne i 3 brązowe […]
27 marca 2019

Konferencja ROL-EKO 2019

21. Konferencja naukowa „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju – techniki, technologie, produkcja żywności” Sieć Badawcza Łukasiewicz – […]
26 marca 2019

Innovatorium Łukasiewicza

W dniach 01-03 października w Poznaniu podczas Innovatorium Łukasiewicza spotkało się ponad 500 przedstawicieli świata nauki i biznesu. Innovatorium Łukasiewicza […]
9 lutego 2019

Impact’2019

W dniach 21-22 maja 2019 r. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych brał udział w Konferencji Impact’19 w […]
8 lutego 2019

Konferencja SmartAgriHubs

Konferencja SmartAgriHubs oraz konferencja IoF2020 Partners Praga, 04 – 08 marca 2019 r. Trzydniowa Konferencja to pierwsze oficjalne spotkanie konsorcjum […]
7 lutego 2019

Konferencja krajowa: „Techniki, technologie, badania w przemyśle rolno-spożywczym”

Celem konferencji „Techniki, technologie, badania w przemyśle rolno-spożywczym”  jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań empirycznych w zakresie […]
7 lutego 2019

Konferencja krajowa nt.: „Rodzina pojazdów specjalizowanych do prowadzenia zabiegów renowacyjnych i ochronnych w środowisku wodno-błotnym”.

Zapraszamy do udziału w Konferencji krajowej nt.: „Rodzina pojazdów specjalizowanych do prowadzenia zabiegów renowacyjnych i ochronnych w środowisku wodno-błotnym”, która […]
7 lutego 2019

AGRO SHOW 2019

W ramach wydarzeń 21. Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2019 w Bednarach k/Poznania, w niedzielę 22 września 2019 r. odbyła […]
Skip to content