Współpraca

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych jest instytutem badawczym o znaczeniu ogólnokrajowym. Prowadzi prace naukowe i badawcze dotyczące maszyn roboczych, pracuje przede wszystkim dla intensywnie rozwijającego się polskiego przemysłu maszyn rolniczych. Przemysł ten to ponad 250 producentów, z których ok. 90% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa nieposiadające żadnego własnego zaplecza badawczego, a niekiedy również działów konstrukcyjnych. Dla tych dynamicznych firm, walczących z sukcesem o swoją pozycję na rynku, Instytut jest sprawdzonym i jedynym w kraju partnerem naukowym w obszarze projektowania i badań nowych konstrukcji maszyn oraz wdrażania nowych technologii.

Około 100 firm produkujących maszyny rolnicze współpracuje z Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w sposób ciągły. Maszyny wytworzone we współpracy z Instytutem trafiają do ponad 1,5 miliona polskich gospodarstw rolnych i na eksport. Efekty prac naukowych Łukasiewicz - PIMR wdrażane do przedsiębiorstw podnoszą konkurencyjność krajowych maszyn rolniczych na rynku UE, przyczyniają się także do rozwoju gospodarczego wsi i małych miast, gdyż fabryki partnerów zlokalizowane są poza dużymi aglomeracjami.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych jest jedynym instytutem badawczym oferującym na polskim rynku swoje usługi w zakresie nowoczesnego rolnictwa na światowym poziomie jakości, przy krótkich cyklach realizacji i umiarkowanych cenach. Instytut bierze udział w międzynarodowych targach i wystawach wynalazków, gdzie przedstawia i promuje swoje wynalazki i technologie, za które przyznano wiele znaczących nagród.

Ponadto, Instytut prowadzi działalność wydawniczą wydając półrocznik Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Czasopismo "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering" ma zasięg międzynarodowy. Publikuje artykuły z zakresu: inżynieria rolnicza, ogrodnicza i leśna, jak również: ekologia, energia, paliwa, rolnictwo i przemysł 4.0, automatyka, robotyka, technologia spożywcza, transport.

Ponadto, Instytut wydaje również półrocznik Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna, który stanowi jedyne w kraju specjalistyczne czasopismo naukowe adresowane do użytkowników sprzętu rolniczego, ogrodniczego, leśnego i pracowników obsługi tych sektorów gospodarki. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje również problematykę związaną z techniką rolniczą, ogrodniczą, leśną, transportem specjalistycznym, technologiami uprawy i zbioru różnych kultur oraz infrastrukturą, ekologią i bhp. Czasopismo zamieszcza także materiały z prac naukowo-badawczych oraz artykuły eksperymentalne i przeglądowe.

Wydane publikacje dostępne są w wersji papierowej i elektronicznej (od roku 2020 tylko w wersji elektronicznej) w systemie Otwartego Dostępu na stronie Instytutu. W skład Rad Naukowych obu czasopism oraz Komitetów Redakcyjnych wchodzi m.in. wielu przedstawicieli nauk rolniczych, inżynierii mechanicznej, ochronny środowiska z kraju oraz z zagranicy.

Skip to content