Struktura

RIS - Rada Instytutu Sieci
DN - Dyrektor
DB - Zastępca Dyrektora ds. Badawczych
ZK - Zakład Rozwoju Konstrukcji Maszyn Rolniczych i Leśnych
PP - Zespół Wirtualnego Projektowania Maszyn i Urządzeń
PA - Zespół Analiz Inżynierskich
ZB - Zakład Badań Eksperymentalnych Maszyn Rolniczych i Leśnych
PW - Zespół Badań Wytrzymałości, Stateczności i Dynamiki
PM - Zespół Badań Urządzeń i Systemów Mechatronicznych
ZS - Zakład Techniki i Technologii Spożywczej
ZM - Zakład Technologii i Badań Materiałowych
PRW - Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń

DR - Główny Księgowy
DRK - Dział Finansowo-Kadrowy
EW - Komórka ds. Zamówień Publicznych i Kasa Instytutu
PN - Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
KN - Kancelaria Niejawna
IB - Inspektor Bezpieczeństwa Informatycznego
AST - Administrator Akredytowanego Systemu Teleinformatycznego
IOD - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
KP - Kancelaria Prawna
KW - Komórka ds. Kontroli Wewnętrznej
LB - Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych
DZ - Dział Koordynacji Projektów
TD - Dział Promocji i Wydawnictw
EA - Dział Administracji
BHP - Inspektor BHP i Ppoż.
AS - Administrator Sieci Teleinformatycznej

Skip to content