Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

Strukturę organizacyjną Instytutu, odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi jego działania, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

Informacje na temat struktury organizacyjnej znajdują się na stronie internetowej Instytutu (>> Struktura): [ tutaj ]

Plik: [Kliknij tutaj]

Autor: Bartosz
Dokument z dnia: 9 kwietnia 2019
Opublikował: Jorge Barriga
Publikacja z dnia: 6 sierpnia 2020
Skip to content