Status prawny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, zwany dalej „Instytutem” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.),
 2. Zarządzenia nr 79/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 27 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych do przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych;
 3. Zarządzenia nr 48 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 22 marca 1960 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Maszyn Rolniczych oraz nadania statutu Przemysłowemu Instytutowi Maszyn Rolniczych;
 4. Uchwały Nr 603 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia Instytutu Maszyn Rolniczych;
 5. Zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego „Centralne Biuro Konstrukcyjne Nr 3”;
 6. Zalecenia Ministerstwa Przemysłu z 1 stycznia 1946 w sprawie utworzenia Centralnego Biura Konstrukcyjnego Maszyn Rolniczych w Poznaniu i nominacji dla Szefa Biura z dnia 25 marca 1946 r.;
 7. Statutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych zatwierdzonego dnia 19.09.2019 r. przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.
 8. Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 21.03.2019 r. poz. 534).

Instytut ma siedzibę w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej 31.
Nadzór nad Instytutem sprawuje Prezes Centrum Łukasiewicz.

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 21.03.2019 r. poz. 534), która weszła w życie w dniu 01.04.2019 r. doszło do przekształcenia Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych z siedzibą w Poznaniu w Instytut o nazwie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy ww. Instytut o nazwie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych m.in.:

 • zachował osobowość prawną i działa na podstawie dotychczasowych wpisów do KRS (art.99 ust. 1),
 • wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki oraz przejął całe mienie, w tym wierzytelności i zobowiązania, a ponadto wszedł w uprawnienia i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych, należące wcześniej do Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych (art. 101 ust. 1 i 2 oraz art. 102 ust. 1 i 2),
 • jest jednoosobowo zarządzany i reprezentowany przez dotychczasowego dyrektora.
Autor: Bartosz
Dokument z dnia: 9 kwietnia 2019
Opublikował: Jorge Barriga
Publikacja z dnia: 3 lipca 2020
Skip to content