Stacja Kontroli Opryskiwaczy

Oferta


Zgodnie z art. 85, pkt. 7, lit. c ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 roku., poz. 2138), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2016 r., poz. 760), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2016 r., poz. 924), na terenie kraju działają jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców/podmiotów w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Rozporządzenie dopuszcza również możliwość przeprowadzenie badań w gospodarstwie posiadacza sprzętu, jeżeli istnieją warunki umożliwiające wykonanie badania.

Obowiązkowym badaniom podlegają:

 1. Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe;
 2. Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze;
 3. Opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych;
 4. Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych;
 5. Urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe;
 6. Instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych;
 7. Sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu;
 8. Sprzęt agrolotniczy;
 9. Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.

Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Następnie badania potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin wyszczególnionego w punktach 1-4 przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata. Pozostały wymieniony sprzęt bada się w okresach nie dłuższych niż 5 lat.

Prawidłowe i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, można zapewnić tylko poprzez kontrolę sprawności technicznej sprzętu do ochrony roślin.

Stacja kontroli opryskiwaczy dysponuje wysokiej klasy sprzętem pomiarowym, zgodnym z zaleceniami Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Stacja kontroli opryskiwaczy służy fachową radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu do ochrony roślin oraz informuje o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych w tej dziedzinie.

Stacja kontroli opryskiwaczy przygotowana jest do wyposażenia opryskiwacza w nowoczesne podzespoły umożliwiające łatwiejszą jego obsługę.

WZORCOWANIE MANOMETRÓW I CYLINDRÓW MIAROWYCH


Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych posiada procedury umożliwiające wzorcowanie manometrów wzorcowych i cylindrów miarowych. W związku z powyższym ww. sprzęt, na potrzeby jednostek prowadzących badania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, pozbawiony widocznych wad i uszkodzeń mechanicznych, można wzorcować w naszym Instytucie.

Obowiązek wzorcowania ww. sprzętu wynika z obwieszczenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dz.U. z 2016 roku poz. 924 w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Pomieszczenie badawcze


Stacja Kontroli Opryskiwaczy posiada pomieszczenie badawcze (zamknięte), które spełnia wymagania instrukcji badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin i BHP. Badania prowadzone są w systemie stacjonarnym i mobilnym (w gospodarstwie posiadacza sprzętu).

Przygotowanie opryskiwacza do badań


Aby uzyskać znak kontrolny, konieczne jest właściwe przygotowanie sprzętu do badań. Warunkiem podstawowym przystąpienia do badań jest wymycie opryskiwacza. Badany może być wyłącznie sprzęt dobrze umyty ze zbiornikiem wypełnionym w 2/3 czystą wodą.

Dokumentacja


Badania sprzętu do ochrony roślin obejmują:

 • badania ogólne, którym podlega całość sprzętu (wszystkie typy opryskiwaczy polowych i sadowniczych.),
 • badania stanu technicznego poszczególnych urządzeń sprzętu polowego i sadowniczego, ciągnikowego lub samobieżnego,
 • czynności dokumentacyjne i administracyjne.

Badania ogólne


Badania sprzętu do ochrony roślin obejmują:

 1. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości zamocowania zabezpieczeń i osłon części wirujących.
 2. Sprawdzenie stanu zużycia części i podzespołów sprzętu rzutującego na jakość wykonywanych zabiegów, bezpieczeństwo dla operatora i środowiska.
 3. Sprawdzenie, czy zbiorniki nie posiadają pęknięć i przecieków.
 4. Sprawdzenie przylegania pokryw zbiorników.
 5. Sprawdzenie, czy badany sprzęt jest czysty, bez skupisk osadu po środkach ochrony roślin oraz bez znacznych ognisk korozji.
 6. Sprawdzenie, czy sprzęt spełnia podstawowe funkcje (czy umożliwia właściwe rozpylanie cieczy).

Badania stanu technicznego


Badanie sprzętu polowego i sadowniczego, ciągnikowego lub samobieżnego, obejmuje badanie stanu technicznego następujących urządzeń:

 • pompy,
 • mieszadła,
 • zbiornika,
 • urządzeń pomiarowo-sterujących,
 • układu cieczowego,
 • filtrów,
 • belki polowej,
 • rozpylaczy,
 • wentylatora.

Czynności dokumentacyjne


Wyniki badania sprzętu dokumentuje się w protokole kontroli. Posiadaczowi sprzętu sprawnego technicznie, wydaje się zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną przebadanego sprzętu.


Aparatura


Przyrządy pomiarowe posiadają ważne świadectwa wzorcowania i spełniają wymagania Dz. U. z 2016 r., poz. 924:

 • elektroniczny stół rowkowy Sprayertest 1000, do pomiaru rozkładu poprzecznego cieczy;
 • manualny stół rowkowy do pomiaru rozkładu poprzecznego cieczy f-my Staben;
 • cylindry pomiarowe 2000ml z podziałką 20ml, do pomiaru wydatku cieczy, wypryskiwanej z rozpylaczy w opryskiwaczach polowych;
 • praska manometryczna - manualne urządzenie do wytwarzania ciśnienia K/P1;
 • ciśnieniomierz z odczytem cyfrowym ECO2 KELLER;
 • ciśnieniomierz z odczytem cyfrowym LEO REKORD KELLER;
 • elektroniczny przenośny zestaw pomiarowy HERBST do kontroli przepływów cieczy w opryskiwaczach polowych i sadowniczych;
 • urządzenie do badania rozpylaczy AAMS S Monitor;
 • urządzenie do jednoczesnego pomiaru natężenia wypływu cieczy z 12 rozpylaczy zainstalowanych na sekcji opryskowej opryskiwaczy - sadowniczych;
 • suwmiarka elektroniczna, przymiar wstęgowy, sekundomierz.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!


kontakt


Skip to content