Konferencja ROL-EKO 2021

ROL-EKO 2021

ROL-EKO 2021: „Rolnictwo ekologiczne, projektowanie, badania, eksploatacja, bezpieczeństwo i ergonomia maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych”.

9 listopada 2021 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych zaprasza serdecznie do udziału w Konferencji ROL-EKO 2021: „Rolnictwo ekologiczne, projektowanie, badania, eksploatacja, bezpieczeństwo i ergonomia maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych”, która odbędzie się 9 listopada 2021 r. (wtorek). Tegoroczna edycja Konferencji ROL-EKO odbędzie się w formule online na platformie MS Teams.
 
Konferencja ma na celu upowszechnienie wyników prac naukowo ‑ badawczych oraz informacji, związanych z dziedzinami określonymi w tytule, a także wymianę poglądów i doświadczeń uczestników.
 
Celem nadrzędnym Konferencji jest identyfikacja i prezentacja aktualnej sytuacji w zakresie rolnictwa ekologicznego, projektowania, badania, eksploatacji, bezpieczeństwa, ergonomii maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych. Ze względu na znaczenie problematyki bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, nowe aspekty oceny bezpieczeństwa maszyn w systemie oceny zgodności oraz wieloletnie doświadczenia z funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce, a także biorąc pod uwagę zapotrzebowanie uczestników na wiedzę w tym zakresie, Łukasiewicz ‑ PIMR planuje objęcie tematyką konferencji szerokiego zakresu zagadnień.
 
Zainteresowanych wygłoszeniem referatu, prosimy przesyłanie tytułów wraz krótkim opisem tematyki proponowanych wystąpień do dnia 22.10.2021 roku, na adres e-mail: katarzyna.bartlomiejczak@pimr.lukasiewicz.gov.pl lub agnieszka.klembalska@pimr.lukasiewicz.gov.pl
 
Istnieje możliwość opublikowania referatów w formie artykułów w czasopismach Łukasiewicz ‑ PIMR:

  • Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (ISSN: 2719-423X)
  • Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna (ISSN 2719-4221)

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 
W razie pytań bądź wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji oraz zachęcamy do wystąpień.
 
Formularz rejestracji [ tutaj ]
 
Program Konferencji [ tutaj ]
 
 
Prezentacje:

SESJA I

Wpływ pasteryzacji produktów funkcjonalnych na bazie wody kokosowej na stabilność związków biologicznie aktywnych oraz potencjał przeciwutleniający
Joanna Kobus-Cisowska, Agnieszka Zawadzka, Aleksandra Telichowska, Marcin Dziedziński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Wpływ nowoczesnych nawozów organicznych oraz preparatów mikrobiologicznych na plonowanie oraz odżywienie roślin brokułu i ogórka polowego w uprawie ekologicznej
Artur Kowalski, Bożena Matysiak
Instytut Ogrodnictwa ‑ PIB
 
Żywe ściółki w rzędach (uprawy współrzędne): metoda dla celów wielofunkcyjnych
Małgorzata Tartanus, Eligio Malusa Joanna Golian, Ewa Furmańczyk
Instytut Ogrodnictwa ‑ PIB
 
BiofruitNET – silna sieć wiedzy jako narzędzie zwiększające innowacyjność w produkcji ekologicznych owoców
Eligio Malusa, Małgorzata Tartanus
Instytut Ogrodnictwa ‑ PIB
 
Potencjał wykorzystania owsa w rolnictwie
Danuta Leszczyńska
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ‑ PIB
 
Ocena jakości ziarna pszenicy jarej z uprawy ekologicznej i jego przydatności dla przemysłu młynarsko-piekarniczego
Beata Feledyn-Szewczyk, Grażyna Cacak-Pietrzak, Leszek Lenc
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ‑ PIB
 
Praktyczne aspekty zastosowania ICT i IoT w rolnictwie na przykładzie rozwiązań do precyzyjnej uprawy szklarniowej
Julia Gościańska-Łowińska, Łukasz Łowiński
Łukasiewicz ‑ PIMR
 
Wpływ modyfikacji strukturalnych klasycznych herbicydów na bazie dikamby na ekotoksyczność
Natalia Lisiecka, Anna Parus
Politechnika Poznańska
 
Wpływ struktury związku herbicydowego zawierającego anion glifosatowy na zaleganie w glebie
Anna Parus, Joanna Zembrzuska
Politechnika Poznańska
 
SESJA II

Nadzór Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa nad sprzętem do stosowania środków ochrony roślin
Grzegorz Gorzała
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 
Zagrożenia i wypadki przy użytkowaniu wybranych maszyn rolniczych
Katarzyna Bartłomiejczak, Maciej Leitgeber, Paweł Nawrocki, Marcin Opaska
Łukasiewicz ‑ PIMR
 
Wybrane wymagania dla pojazdów kategorii S w zakresie badań do celów homologacji
Maciej Leitgeber, Katarzyna Bartłomiejczak, Paweł Nawrocki, Marcin Opaska
Łukasiewicz ‑ PIMR
 
Akustyka współczesnych ciągników rolniczych
Karol Durczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Prolegomena do systemu wspomagającego zakup ciągnika rolniczego
Marcin Waleński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Resztki pozbiorowe i zawartość niektórych składników pokarmowych w glebie po renowacji użytku zielonego
Eliza Gaweł
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ‑ PIB
Mieczysław Grzelak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Wartość pokarmowa runi użytku zielonego po renowacji różnymi metodami
Eliza Gaweł
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ‑ PIB
Mieczysław Grzelak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Analiza możliwości wykorzystania rametrów elektrycznych do prognozowania zwięzłości gleby
Katarzyna Pentoś, Krzysztof Pieczarka, Jasper Mbah
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
Linia technologiczna do przerobu kalafiora i brokułu
Krzystof Jadwisieńczak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tomasz Kiczek, Agata Bieńczak
Łukasiewicz ‑ PIMR
 
Technologia i budowa stanowiska badawczego do oczyszczania cebuli
Paweł Woźniak Agata Bieńczak, Łukasz Ignasiak
Łukasiewicz ‑ PIMR
 
Minimalizacja emisji środków chemicznych zawartych w zaprawach nasiennych podczas siewu pneumatycznymi siewnikami punktowymi
Dawid Kapela, Jan Szczepaniak, Roman Rogacki, Tomasz Szulc, Jacek Wojciechowski, Marcin Szczepaniak
Łukasiewicz ‑ PIMR
 
Automatyzacja procesu produkcji sianokiszonek z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w prasoowijarce
Mateusz Nijak, Jan Szczepaniak, Michał Zawada, Jacek Wojciechowski, Jarosław Mac, Sebastian Szymczyk, Michał Kaźmierczak, Paulina Domagała
Łukasiewicz ‑ PIMR
 
Problematyka projektowania prototypów nowoczesnych maszyn rolniczych w aspekcie opracowania konstrukcji najlepiej przystosowanej do rzeczywistych potrzeb wynikających z wykonywanych zabiegów agrotechnicznych – na przykładzie robota polowego AgroRob
Sebastian Sobocki, Jacek Wojciechowski, Jarosław Mac, Mikołaj Zwierzyński
Łukasiewicz ‑ PIMR
Stanisław Legutko
Politechnika Poznańska
 
 


Patronat honorowy

 


Patronat                                       Patronat medialny


 
 
 


 
 


 
 

Skip to content