Projekty

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych realizuje projekty naukowe oraz badawczo-rozwojowe mające wkład w rozwój nauki oraz gospodarki. Instytut posiada bogate doświadczenie przy realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych przez różne instytucje, jak np.: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych. Instytut prowadzi wielokierunkową współpracę z licznymi jednostkami naukowymi w kraju i na świecie; duża część projektów realizowana jest we współpracy z przedsiębiorstwami, działając m.in. na potrzeby rolnictwa, ochrony środowiska, transportu, przemysłu spożywczego.

Wybierz projekt


Skip to content