Projektowanie

Projektowanie


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, dysponując nowoczesną aparaturą i wykwalifikowanym personelem, przeprowadza różnego rodzaju prace związane z projektowaniem i konstrukcją maszyn, urządzeń i ich elementów:

  1. modelowanie wirtualne, analiza kinematyki i dynamiki mechanizmów oraz urządzeń:
   • modelowanie 3D
   • wizualizacja modeli
   • dokumentacja konstrukcyjna
  2. Projektowanie układów pomiarowych, przyrządów doświadczalnych oraz stanowisk badawczych:
   • projektowanie specjalistycznych urządzeń do pomiaru obciążeń roboczych maszyn agregowanych z ciągnikiem rolniczym
   • projektowanie ”inteligentnych” modułów pomiarowych reagujących na zmienne warunki pracy maszyny
  3. Projektowanie i wykonywanie elektronicznych układów sterowania i wdrażania rozwiązań mechatronicznych:
   • projektowanie i wykonywanie elektronicznych układów sterowania wraz z prototypowaniem płytek obwodów drukowanych, przygotowaniem programów oraz badaniami funkcjonalnymi
   • programowanie sterowników PLC
   • projektowanie i budowa mechatronicznych systemów sterowania i automatycznej regulacji urządzeń mobilnych i stacjonarnych
   • programowanie maszyn i urządzeń
   • dobór komponentów elektrycznych układów napędowych
   • projektowanie i budowa systemów zdalnego monitoringu i sterowania maszyn i urządzeń
   • projektowanie i budowa dedykowanych czujników i układów pomiarowych
  4. Projektowanie i budowa układów hydraulicznych:
   • obliczenia i dobór komponentów układów hydraulicznych (zaworów, rozdzielaczy, siłowników, silników)
   • projektowanie i budowa układów hydraulicznych nowoczesnych maszyn rolniczych
   • projektowanie i budowa układów sterowania elementami hydrauliki siłowej
  5. Rapid Prototyping

więcej w zakładce ZESPOŁY BADAWCZE...


Skip to content