Projekt nr POIR.04.01.04-00-0067/18

 

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0067/18 pt.: „Prasa i prasoowijarka do zbioru pasz objętościowych w cylindryczne bele z systemem monitorowania i oddziaływania na proces ich tworzenia”.

 

Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0067/18-00 z dnia 17.12.2018
Czas realizacji projektu: 01.12.2018 – 30.11.2021
Akronim: PIOBEL

Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.
Wartość projektu: 4 516 160,00 zł
Dofinansowanie projektu z EFRR: 3 390 135,00 zł

Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych oraz firma Metal-Fach Sp. z o.o. realizują wspólnie projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: „Prasa i prasoowijarka do zbioru pasz objętościowych w cylindryczne bele z systemem monitorowania i oddziaływania na proces ich tworzenia”. Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych jest Liderem Projektu.
 

Cel projektu:

Projekt dotyczy opracowania prasy rolującej i prasoowijarki przeznaczonej do zbioru pasz objętościowych w cylindryczne bele wyposażonej w układy monitorujące proces tworzenia bel umożliwiające wpływanie na proces oraz przebieg ich tworzenia, w sposób podnoszący, jakość uzyskiwanej sianokiszonki przy jednoczesnym zwiększeniu efektywność i ergonomii pracy.

Rezultatem projektu będą maszyny wyposażone m.in. w:

  • układy regulujące dawkowanie dodatków;
  • czujniki umożliwiające skuteczne dostosowanie parametrów pracy prasy do panujących warunków;
  • zestaw czujników monitorujący pracę maszyny;
  • system określający lokalizację maszyny na polu;
  • systemy sterowników pozwalających w czasie rzeczywistym odpowiednio dostosować tryb pracy nastawy aplikatorów do lokalnie występujących warunków polowych.

 


 

Planowane efekty

Powstałe maszyny stosowane do zbioru materiału roślinnego z pokosów będące przedmiotem projektu będą pierwszymi maszynami tego typu wyposażonymi w szereg innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych, w szczególności połączenie prasy rolującej i owijarki. W wyniku realizacji projektu uzyskamy prasy i prasoowijarki wyposażone w oprzyrządowanie i urządzenia umożliwiające monitorowanie procesu tworzenia bel i wpływania na ten proces, tak by poprawić jakość, zwiększyć efektywność i ergonomię pracy.

Rezultatem projektu będą innowacyjne rozwiązania zwiększające funkcjonalność pras zwijających i prasoowijarek, co pozytywnie wpłynie na środowisko.
 
 

Skip to content