Projekt nr POIR.01.01.01-00-1230/19

 

Projekt nr POIR.01.01.01-00-1230/19 pt.: „Inteligentny robot spełniający wymogi rolnictwa precyzyjnego”.

 

Umowa nr: POIR.01.01.01-00-1230/19 00 z dnia 17.06.2020
Czas realizacji projektu: 01.06.2020 – 31.12.2023
Akronim: POLSKI ROBOT

 
Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Szybkiej ścieżki dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Całkowity koszt realizacji projektu: 15 830 142,87  zł
Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych: 15 830 142,87  zł
Całkowita kwota dofinansowania ze środków UE: 12 068 727,27 zł
Całkowita kwota dofinansowania ze środków UE dla Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych : 3 928 057,50 zł
 

Skład Konsorcjum:

W celu realizacji projektu zawiązane zostało konsorcjum w skład którego wchodzą:

  • Unia Sp. z o.o. – Lider Projektu
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (Łukasiewicz ‑ PIMR)
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Instytut Lotnictwa (Łukasiewicz ‑ ILOT)

 

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie, zbudowanie i wdrożenie Robota Polowego przeznaczonego do siewu i pielęgnacji kukurydzy w uprawie szerokorzędowej.
 
Jest to próba odpowiedzi na problemy piętrzące się przed współczesnym rolnictwem (nadmierne, szkodliwe stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, postępujący brak rąk do pracy).
 
Robot Polowy w proponowanej konfiguracji będzie przeznaczony do siewu, mechanicznego pielenia i selektywnego oprysku. Wyposażenie go w złożony system sensorów (głównie optycznych), układ przetwarzający uzyskane dane w oparciu o specjalnie opracowaną Bazę Danych Uprawy oraz precyzyjny system sterowania realizacją procesów agrotechnicznych umożliwi pracę zgodną z nowoczesną wiedzą agrotechniczną. Precyzja działania umożliwi znaczne zmniejszenie zużycia nawozów i ŚOR. Robot Polowy będzie spełniał wymagania rolnictwa precyzyjnego i wpisze się w realizację celów Rolnictwa 4.0.
 

Projekt integruje zagadnienia związane z automatyzacją maszyn oraz automatyzacją procesów realizowanych w rolnictwie. Zdobyta podczas realizacji projektu wiedza i umiejętności związane przede wszystkim z wdrożeniem elementów automatycznego sterowania pracą Robota Polowego i monitoringu stanu uprawy, niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia potencjału polskich firm w zaczynającej się obecnie rozwijać na świecie dziedzinie autonomicznych robotów polowych, co zaowocuje produkcją następnych nowoczesnych maszyn.
 

Rezultat projektu:

Rezultatem projektu jest zbudowanie i wdrożenie innowacyjnego Robota Polowego. Nabywcami Robota Polowego będą właściciele gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją kukurydzy. Robot powstaje z myślą o wykorzystaniu go zarówno w gospodarstwach wielkotowarowych, jak i w małych ekologicznych gospodarstwach.
 
 

Skip to content