Patenty i wdrożenia

patenty

wdrożenia

Lp.

Nr zgłoszenia

Nr patentu

Przedmiot patentu

Informacja w bazie RegisterPlus

1.

P.422599

PAT.234973

Urządzenie do obierania warzyw, zwłaszcza cebuli

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.422599

2.

P.420773

PAT.231987

Agregat koszący, zwłaszcza dla pojazdu gąsienicowego pracującego na mokradłach w parkach narodowych

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.420773

3.

P.419096

PAT.231983

Zgrabiarka przyczepiana do ciągnika rolniczego

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.419096

4.

P.418978

Postępowanie w toku

Hybrydowy układ PV/T przeznaczony do suszenia biomasy roślinnej

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.418978

5.

P.418752

PAT.234441

Urządzenie do przemieszczania narzędziowych modułów w obrębie skrzyni ładunkowej gąsienicowej przyczepy do transportu biomasy

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.418752

6.

P.418741

PAT.231982

System mocowania i zmiany położenia segmentów rolniczego przyczepianego wału uprawowego

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.418741

7.

P.418530

Postępowanie w toku

Rotator zwłaszcza do maszyn roboczych

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.418530

8.

P.416666

PAT.229604

Urządzenie do doglebowej aplikacji stałego nawozu organicznego lub organiczno - mineralnego, a szczególnie do aplikacji pofermentu, zwłaszcza przeznaczone do współpracy z rozrzutnikiem obornika

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.416666

9.

P.416164

Postępowanie w toku

Sposób transmisji ciepła powstającego przy produkcji wyrobów rolno-spożywczych, zwłaszcza żywności, do surowców

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.416164

10.

P.416163

PAT.232781

Sposób częściowej rafinacji oleju roślinnego

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.416163

11.

P.415855

PAT.228932

Urządzenie do dokładnego wysiewu nasion różnych gatunków roślin, zwłaszcza roślin ozdobnych i trawiastych

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.415855

12.

P.415825

PAT.229320

Maszyna do rozdrabniania karp korzeniowych wierzby oraz krzewów i młodych drzew

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.415825

13.

P.415297

Odmowa udzielenia prawa wyłącznego

Sposób wyznaczania stopnia zmian strukturalnych odpowiedzialnych elementów konstrukcji

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.415297

14.

P.415271

Postępowanie w toku

Sposób testowania trwałości resztkowej zbiorników ciśnieniowych poddawanych obciążeniom dynamicznym i innym czynnikom degradującym

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.415271

15.

P.414969

PAT.228904

System do automatycznej skaryfikacji i oceny żywotności nasion oraz sposób automatycznej skaryfikacji i oceny żywotności nasion

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.414969

16.

P.412995

PAT.228852

Urządzenie do formowania zielonki w pryzmy naziemne lub w silosy przejazdowe

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.412995

17.

P.412909

PAT.228367

Pojazd terenowy przystosowany do pracy na obszarach wodno-błotnych do przewozu adapterów służących do przemieszczania bel biomasy

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.412909

18.

P.412908

PAT.234016

System mocowania zbiornika wypornościowego do pojazdu ziemno-wodnego przystosowanego do pracy w terenie wodnym

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.412908

19.

P.412901

PAT.228850

Sposób zbioru pokosu biomasy i formowania w bele za pomocą pojazdu gąsienicowego, przystosowanego do pracy na obszarach wodno-błotnych

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.412901

20.

P.411854

PAT.226732

Urządzenie do uprawy roślin i roli

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.411854

21.

P.411853

PAT.226731


Wał ugniatający, zwłaszcza jako zespół urządzenia do uprawy roli

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.411853

22.

P.410229

PAT.225949

Zespół wysiewający służący do dozowania nasion w rzędowych siewnikach polowych, pozwalający na wysiew różnych kultur nasion uprawnych

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.410229

23.

P.409527

PAT.230427

Zespół napędu gąsienicowego pojazdu, zwłaszcza dla pojazdu poruszającego się po terenach wodno-błotnych parków narodowych

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.409527

24.

P.409445

PAT.225944

Siewnik, zwłaszcza do siewu zbóż i rzepaku

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.409445

25.

P.408166

PAT.222932

Sekcja robocza do pasowej uprawy gleby i wysiewu nawozów

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.408166

26.

P.408167

PAT.222931

Ząb sekcji do uprawy gleby i wysiewu nawozów

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.408167

27.

P.407980

PAT.222933

Maszyna do zbierania i podawania materiału drzewnego pozostałego po ścince gałęzi, odrostów drzew i krzewów

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.407980

28.

P.404847

PAT.221983

Urządzenie do obrabiania warzyw, zwłaszcza papryki

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.404847

29.

P.404846

PAT.226050

Urządzenie do przemieszczania i przechowywania pojazdów samochodowych

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.404846

30.

P.402232

PAT.223144

Urządzenie dosuszające

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.402232

31.

P.401660

PAT.222632

Podpora boczna maszyny do wykonywania prac renowacyjnych w rowach melioracyjnych

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.401660

32.

P.401146

PAT.219202

Sposób cięcia brykietów z słomy do standaryzowanej długości. Przyrząd do cięcia brykietów z słomy o standaryzowanej długości

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.401146

33.

P.401145

PAT.219388

Sposób spalania biomasy, zwłaszcza słomy i urządzenie do stosowania tego sposobu

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.401145

34.

P.401143

PAT.219370

Urządzenie do spalania sprasowanych wałków biomasy, zwłaszcza wałków ze słomy

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.401143

35.

P.400978

PAT.222157

Maszyna do zbioru, wiązania i układania snopów wikliny plecionkarskiej

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.400978

36.

P.400685

PAT.220683

Sposób przemieszczania bel biomasy. Adapter do przemieszczania bel biomasy

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.400685

37.

P.399986

PAT.221452

Maszyna do rzędowej uprawy pasowej

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.399986

38.

P.399985

PAT.221450

Maszyna do uprawy pasowej międzyrzędowej

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.399985

39.

P.399984

PAT.219806

Maszyna uprawowo-siewna, zwłaszcza do zbóż i rzepaku

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.399984

40.

P.398865

PAT.222284


Maszyna do brykietowania materiałów pochodzenia roślinnego, zwłaszcza nie pociętej słomy

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.398865

41.

P.398864

PAT.219099

Urządzenie do wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i/lub łodygowych, zwłaszcza zaczepiane do ciągnika

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.398864

42.

P.398303

PAT.225663

Urządzenie do prowadzenia prac renowacyjnych w rowach melioracyjnych

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.398303

43.

P.398094

PAT.220718

Redliczka zęba sprężystego do kultywatora i sposób jej wykonania

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.398094

44.

P.398093

PAT.220483

Redliczka zęba sprężystego do kultywatora i sposób jej wykonania

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.398093

45.

P.398092

PAT.220360


Gęsiostopka zęba sprężystego do kultywatora i sposób jej wykonania

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.398092

46.

P.398091

PAT.220481

Sposób wykonania redlicy zęba głębosza

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.398091

47.

P.398042

PAT.220264

Zespół wysięgnika roboczego, zwłaszcza rolniczego pojazdu gąsienicowego przeznaczonego do pracy w terenie wodno-błotnym

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.398042

48.

P.398041

PAT.220017

Sprężyna zęba kultywatora i sposób jej wykonania

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.398041

49.

P.398040

PAT.220296

Adapter bel biomasy do sprzęgania i przetaczania ich po grząskim gruncie, zwłaszcza na terenach parków narodowych i krajobrazowych

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.398040

50.

P.396719

PAT.224366

Zespół napędu pomocniczego poduszkowca, zwłaszcza rolniczego poduszkowcowego nośnika narzędzi

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.396719

51.

P.396142

PAT.223046

Układ zawieszenia narzędzi roboczych przednich w urządzeniu melioracyjnym

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.396142

52.

P.396084

PAT.224862

Sposób wykonywania oprysku agrotechnicznego substancjami chemicznymi, zwłaszcza agrochemikaliami, przy pomocy dyszy rozpylającej

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.396084


53.

P.395909

PAT.215509

Siewnik do siewu  nasion różnych kultur, zwłaszcza do siewu nasion uprawnych

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.395909

54.

P.395327

PAT.224731

System mocowania silnika głównego w poduszkowcach, zwłaszcza w rolniczym poduszkowcowym nośniku narzędzi

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.395327

55.

P.395325

PAT.219244

Zespół hydraulicznego modułu narzędziowego poduszkowca

http://regserv.uprp.pl/register/application?lng=de&number=P.395325

56.

P.424115

PAT.234017

Układ zawieszenia narzędzi w pojazdach roboczych

http://regserv.uprp.pl/register/application?number=P.424115

Wdrażanie i upowszechnianie wyników prac


Jednym z głównych kierunków działalności Instytutu jest wdrażanie i upowszechnianie wyników własnych prac naukowo-badawczych i projektowych. Wszystkie zespoły badawcze i naukowe Instytutu dążą do tego, aby wyniki ich pracy znajdowały zastosowanie w praktyce gospodarczej, jak również, aby wzbogacały wiedzę teoretyczną i empiryczną w zakresie techniki rolniczej.

Prace badawczo-rozwojowe, konstrukcyjne i prototypowe prowadzone - z reguły na zamówienie - często we współpracy z przemysłem, miały określonego odbiorcę. Przykładem takiej współpracy były tzw. projekty celowe ułatwiające fabryce wdrażanie do produkcji nowoczesnych wyrobów.

Efekty prac badawczych prezentowano na różnych pokazach organizowanych w Instytucie, na krajowych i międzynarodowych targach i wystawach, na licznych konferencjach, sympozjach oraz w szerokorozumianych mediach, w Internecie, a także w praktyce gospodarczej. Wyniki prac badawczych są dostępne w licznych artykułach opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych i technicznych, książkach, opisach patentowych, w materiałach konferencyjnych i w sprawozdaniach z badań zgromadzonych w ogólnodostępnej bibliotece PIMR.

Wdrażanie i udostępnianie prac Instytutu następowało także w wyniku współpracy z instytutami i przemysłem zagranicznym, którą rozpoczęto w latach 50. z krajami wschodnioeuropejskimi, początkowo na podstawie porozumień dwustronnych. Zgodnie z zawartymi wówczas umowami PIMR realizował szereg prac badawczo-rozwojowych dla tych krajów oraz prowadził z nimi wymianę informacji naukowej i technicznej. Z kilkoma instytucjami wschodnioeuropejskimi wymiana tych informacji jest kontynuowana, zwłaszcza na konferencjach i podczas wzajemnych wizyt służbowych.

Współpraca z uczelniami, instytutami i przemysłem krajów zachodnioeuropejskich ożywiła się w latach 70., zwłaszcza przy wdrażaniu do produkcji maszyn na podstawie licencji z tych krajów i stopniowo rozwijała się w zakresie staży naukowych, wymiany informacji naukowej i technicznej, wdrażania nowoczesnych technik komputerowego projektowania i badania maszyn oraz kooperacji przemysłowej. Dalszy wyraźny rozwój współpracy z instytucjami zachodnioeuropejskimi nastąpił w latach 90., w okresie przedakcesyjnym i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Obecnie PIMR realizuje, między innymi, tematy badawcze wspólnie z instytutami innych krajów UE.

Należy wspomnieć, że współorganizatorami najważniejszych konferencji naukowych, sympozjów i pokazów, na których przedstawiano wyniki prac PIMR w wielu przypadkach byli członkowie: Koła SIMP, działającego od wielu lat przy Instytucie, Sekcji Maszyn i Ciągników Rolniczych przy ZG SIMP, Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, Komitetu Techniki Rolniczej PAN, Izby Przemysłowo-Handlowej Branż Maszyn Rolniczych i Spożywczych, a także pracownicy naukowi Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz innych uczelni i instytutów krajowych i zagranicznych.

Przykładowe wdrożenia


 • „Brona talerzowa o zrównoważonych siłach roboczych” wdrożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MANDAM Sp. z o.o.
 • „Urządzenie do otwierania pary ramion bocznych wielosegmentowego wału uprawowego” wdrożone przez firmę EXPOM Sp. z o.o.
 • „Porcjowa wytwórnia paliwa ciągnikowego z oleju rzepakowego RAF 400 (Minirafineria RAF 400)” wdrożone przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR Sp. z o.o.
 • "Mobilna zaprawiarka do nasion - Amela" wdrożona przez firmę AGRALEX Sp. z o.o.
 • "Ładowacz chwytakowy zawieszany na ciągniku rolniczym" wdrożony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe HYDRAMET Sp. z o.o.
 • "Rozdrabniacz z dozownikiem koncentratów paszowych, zwłaszcza do zadawania kiszonek" wdrożony przez firmę INVENTOR Joński Jan
 • "Wielozadaniowy agregat do bezorkowej uprawy gleby i jednoczesnego siewu poplonu" wdrożony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MANDAM Sp. z o.o.
 • "Brona mulczowa do uprawy pożniwnej i pielęgnacji użytków zielonych" wdrożona przez Pracowniczy Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o.
 • "Aerator pryzm materiałów organicznych N904" wdrożony przez Pracowniczy Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o.
 • "Przenośnik ssąco tłoczący do materiałów ziarnistych" wdrożony przez Pracowniczy Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o.
 • "Uniwersalne ładowacze nowej generacji, zawieszane na ciągnikach dużej mocy" wdrożone przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HYDRAMET Sp. z o.o.
 • "Wielozadaniowa lekka naczepa transportowa typ JG" wdrożona przez firmę KONAR S.J.
 • "Automat wydrążająco-tnący wchodzący w skład linii technologicznej do obróbki papryki" wdrożony przez firmę J.A.M. Inox Produkt” Sp. z o.o.
 • "Adapter bel biomasy do sprzęgania i przetaczania ich po grząskim gruncie, zwłaszcza na terenach parków narodowych i krajobrazowych" wdrożony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR Sp. z o.o.
 • "Agregat uprawowy" wdrożony przez firmę „BURY” Maszyny Rolnicze Wojciech Bury
 • "Innowacyjne przyczepy skrzyniowe centralnoosiowe o dmc 18 t z zastosowaniem lekkiej ramy aluminiowej" wdrożone przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Plandex" S.J.
 • "Kombinowany agregat do formowania redlin w uprawie ziemniaków i warzyw korzeniowych" wdrożony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BOMET Sp. z o.o. Sp.K.
 • "Kosiarka rotacyjna do pracy o podwyższonych prędkościach" wdrożona przez Produkcja Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych KOWALSCY S.J.
 • "Maszyna do brykietowania materiałów pochodzenia roślinnego, zwłaszcza nie pociętej słomy" wdrożona przez firmę PROTECH Sp. z o.o.
 • "Kombinowany agregat do formowania redlin w uprawie ziemniaków i warzyw korzeniowych" wdrożony przez firmę BOMET Sp. z o.o. S.K.
 • "Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej brony talerzowej o zrównoważonych siłach bocznych" wdrożona przez firmę MANDAM Sp. z o.o.
 • "Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej wału do rozgarniania zielonki" wdrożony przez firmę RBB-STAL S.A.
 • "Opracowanie wielozadaniowego wału przeznaczonego do zabiegów uprawowych, uprawowo-siewnych i pielęgnacyjnych" wdrożony przez firmę BOMET Sp. z o.o. S.K.
 • "Typoszereg przyczep samozbierających do sianokiszonek" wdrożone przez firmę SaMASZ Sp. z o.o.
Skip to content