Organy

Dyrektor

dr inż. Julia Gościańska-Łowińska

tel.: +48 61 87 12 222

e-mail: office@pimr.lukasiewicz.gov.pl


Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

dr inż. Bartłomiej Dudziak

tel.: +48 61 87 12 222

e-mail: office@pimr.lukasiewicz.gov.pl


Główny Księgowy

mgr Dagmara Milewska

tel.: +48 61 87 12 222

e-mail: office@pimr.lukasiewicz.gov.pl


Rada Instytutu Sieci

Do zadań Rady Instytutu Sieci należy:

 • określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej Instytutu Sieci;
 • uchwalanie statutu Instytutu Sieci;
 • opiniowanie:
  • regulaminu organizacyjnego Instytutu Sieci,
  • rocznych planów działalności Instytutu Sieci,
  • rocznych sprawozdań z działalności Instytutu Sieci,
  • projektu podziału zysku netto Instytutu Sieci;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności Instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.

Liczbę członków Rady Instytutu Sieci oraz jej strukturę określa Statut Instytutu Sieci.

 

W skład Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych kadencji 2019 – 2023 wchodzą:


Prezydium Rady

dr hab. inż. Florian Adamczyk, Łukasiewicz – PIMR, – Przewodniczący Rady

mgr Tadeusz Rak, Spomasz Pleszew S.A. – Z-ca Przewodniczącego Rady


Członkowie Rady

dr Dariusz Grzybek, Fundacja Zakłady Kórnickie.

mgr inż. Janusz Kaźmierowski, Metal Fach Sp. z o.o.

dr hab. inż. Marta Paczkowska, Politechnika Poznańska.

inż. Antoni Stolarski, SAMASZ Sp. o.o.

mgr inż. Tomasz Szulc, Łukasiewicz – PIMR –  Sekretarz Rady

mgr inż. Marek Wietrzyk, Expom Sp. z o.o.

dr inż. Jacek Wojciechowski, Łukasiewicz – PIMR.


Zespoły Badawcze

 • ZB – Zakład Badań Eksperymentalnych Maszyn Rolniczych i Leśnych,
 • ZK – Zakład Rozwoju Konstrukcji Maszyn Rolniczych i Leśnych,
 • ZM – Zakład Technologii i Badań Materiałowych,
 • ZS – Zakład Techniki i Technologii Spożywczej,
 • LB – Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych (certyfikat akredytacji nr AB 190, wydany przez PCA),
 • TD – Dział Promocji i Wydawnictw,
 • DZ – Dział Koordynacji Projektów.

Informacje na temat Zespołów Badawczych znajdują się na stronie internetowej Instytutu

https://www.pimr.eu/struktura/

Autor: Bartosz
Dokument z dnia: 9 kwietnia 2019
Opublikował: Jorge Barriga
Publikacja z dnia: 1 września 2020
Skip to content