Majątek

Majątek Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

Łączny majątek trwały netto Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 11.211.829,25 zł.

Na majątek trwały PIMR składają się:

1) Środki trwałe o wartości

6.872.944,90 zł

 w tym:
  –       budynki, budowle i grunty

6.523.958,67 zł

  –       urządzenia techniczne i maszyny

4.241,44 zł

  –       środki transportu

193.413,39 zł

  –       inne środki trwałe

151.331,40 zł

2) Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

700.818,62 zł

3) Wartości niematerialne i prawne

110.461,90 zł

4) Inwestycje długoterminowe w nieruchomości

3.527.403,83 zł

5) Udziały

200,00 zł

Sporządził:
Główny Księgowy Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
mgr Dagmara Milewska

aktualizacja: 2019-03-25; 12:43:00

 

Struktura własnościowa Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych jest państwową osobą prawną nadzorowaną bezpośrednio przez Prezesa Centrum Łukasiewicz i posiada status instytutu Sieci.

Szczególna forma własności: 28 Państwowe Jednostki Organizacyjne.

Własność: 112 Własność Państwowych Osób Prawnych.

Autor: Bartosz
Dokument z dnia: 9 kwietnia 2019
Opublikował: Jorge Barriga
Publikacja z dnia: 28 czerwca 2019
Skip to content