Konferencje 2020

Konferencja krajowa: „Problematyka projektowania, badań i eksploatacji maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych”.

Poznań, 25 czerwca 2020 r. (czwartek). UWAGA: Informujemy, że z powodu pandemii Covid-19 termin konferencji ulegnie zmianie - szczegóły podamy wkrótce.

22. Konferencja krajowa ROL-EKO 2020 nt.: „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju – techniki, technologie, produkcja żywności”.

Poznań, 22 października 2020 r. (czwartek)

26. Konferencja krajowa nt.: „Problematyka bezpieczeństwa, ergonomii oraz ekologii w użytkowaniu maszyn i ciągników rolniczych”.

Poznań, 05 listopada 2020 r. (czwartek)

Konferencja krajowa nt.: „Techniki, technologie, badania w przemyśle rolno-spożywczym”.

Poznań, 03 grudnia 2020 r. (czwartek)
Skip to content