Konferencje 2020

Konferencja krajowa: „Problematyka projektowania, badań i eksploatacji maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych”.

Poznań, 25 czerwca 2020 r. (czwartek). UWAGA: Informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane wirusem COVID-19, organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu terminu konferencji na przyszły rok. Nowy termin konferencji podany zostanie w późniejszym czasie.

22. Konferencja krajowa ROL-EKO 2020 nt.: „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju – techniki, technologie, produkcja żywności”.

Poznań, 22 października 2020 r. (czwartek). UWAGA: Informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane wirusem COVID-19, organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu terminu konferencji na przyszły rok. Nowy termin konferencji podany zostanie w późniejszym czasie.

26. Konferencja krajowa nt.: „Problematyka bezpieczeństwa, ergonomii oraz ekologii w użytkowaniu maszyn i ciągników rolniczych”.

Poznań, 05 listopada 2020 r. (czwartek). UWAGA: Informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane wirusem COVID-19, organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu terminu konferencji na przyszły rok. Nowy termin konferencji podany zostanie w późniejszym czasie.

Konferencja krajowa nt.: „Techniki, technologie, badania w przemyśle rolno-spożywczym”.

Poznań, 03 grudnia 2020 r. (czwartek). UWAGA: Informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane wirusem COVID-19, organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu terminu konferencji na przyszły rok. Nowy termin konferencji podany zostanie w późniejszym czasie.
Skip to content