Dział Promocji i Wydawnictw

Działalność


Dział Promocji i Wydawnictw oferuje badania i usługi w zakresie gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania wiedzy w zakresie techniki rolniczej.

Dział Promocji i Wydawnictw


 • Prowadzi działalność promocyjną Instytutu,

 • Deponuje dorobek naukowy i wdrożeniowy w systemach i bazach informacji,

 • Opracowuje i wydaje specjalistyczne, recenzowane książki, słowniki, katalogi oraz wydawnictwa periodyczne,

 • Prowadzi działalność wydawniczą czasopism naukowych:

  • Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (12 pkt. MNiSW) - kwartalnik
  • Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna (6 pkt. MNiSW) - dwumiesięcznik

 • Biblioteka Naukowo-Techniczna


  Dysponuje literaturą fachową z następujących dziedzin:

  • budowa i eksploatacja maszyn rolniczych
  • ochrona środowiska
  • ergonomia maszyn rolniczych
  • transport i logistyka w branży rolniczej
  • bezpieczeństwo i higiena pracy w branży rolniczej

  Biblioteka posiada ponad 11 000 woluminów książek oraz ponad 1 300 woluminów czasopism, które prenumeruje ciągle od 1980 roku.

  Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 - 14:15

  • tel. +48 61 87 12 233
  • e-mail: library@pimr.poznan.pl

  Wydawnictwo


  • Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
  • Dział Promocji i Wydawnictw
  • ul. Starołęcka 31; 60-963 Poznań
  • tel. +48 61 87 12 266
  • fax: +48 61 87 93 262
  • e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

  kontakt


  Skip to content