Dział Koordynacji Projektów

Działalność


Do podstawowych obowiązków realizowanych przez Dział Koordynacji Projektów należy:

  • koordynowanie oraz rozliczanie projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych,

  • przygotowywanie analiz ekonomicznych wymaganych dla wniosków projektowych i projektów,

  • opracowanie umów, aneksów, wniosków o płatność i raportów z realizacji projektów,

  • koordynowanie współpracy Instytutu z konsorcjantami i instytucjami rozliczającymi, przy realizacji prac badawczo-rozwojowych,


Do obowiązków Działu Koordynacji Projektów również należy:

  • opracowywanie wniosków inwestycyjnych,

  • opracowanie planów prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych przez Instytut,

  • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej Instytutu,

  • koordynowanie prac związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych,

  • prowadzenie spraw związanych z organizacją współpracy naukowo - technicznej,

  • podejmowanie działań zmierzających do rozszerzenia współpracy zagranicznej, w tym pozyskiwania środków na prace badawcze w Programach Ramowych Unii Europejskiej.


kontakt


Skip to content