Biuletyn Informacji Publicznej – BIP

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) nakłada na organy władzy publicznej (określone w art. 4 ustawy) obowiązek udostępniania informacji publicznej poprzez urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).

Biuletyn składa się z portalu BIP, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz ze stron podmiotowych prowadzonych przez podmioty, które zostały do tego ustawowo zobowiązane.

Autor: Bartosz
Dokument z dnia: 9 kwietnia 2019
Opublikował: Jorge Barriga
Publikacja z dnia: 28 czerwca 2019
Skip to content