Baza Urządzeń Pomiarowych

Dostęp do Bazy Urządzeń Pomiarowych jest możliwy dla osób mających aktywne konto.

BUP (Baza Urządzeń Pomiarowych) zawiera informacje na temat wyposażenia kontrolno- pomiarowego, które jest na stanie w zakładach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych. Wyposażenie jest podzielone na grupy w zależności od jego przeznaczenia. Użytkownicy mogą sobie przypisywać wyposażenie - w ten sposób stają się ich bezpośrednimi użytkownikami (opiekunami lub wypożyczającymi). Informacje zawarte w bazie mają nie tylko pomóc w wyszukiwaniu potrzebnego przyrządu (lub dowolnego środka) w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - PIMR za pomocą wyszukiwarki, ale również:

  • rozpoznać przyrząd - zdjęcie w tym wyposażenie dodatkowe - etui, przewody,
  • poznać jego cechy - zakresy, przeznaczenie,
  • zapoznać się z obsługą - dołączone instrukcje obsługi,
  • zaplanować i zapisać czas ostatniego sprawdzenia potwierdzonego świadectwem lub sprawdzeniem okresowym,
  • przygotować dokument do teczki przyrządu,
  • wyszukiwać pracowników w zakładach,
  • edytować (dodawać, usuwać) zakłady,
  • edytować (dodawać, usuwać) pracowników,
  • edytować (dodawać, usuwać) przyrządy,
  • przyznawać zakres praw użytkownikom (edycja, przeglądanie plus edycja poszczególnych obszarów bazy),

Kontakt w sprawie zakładania konta użytkownika w Bazie Urządzeń Pomiarowych (BUP): mgr inż. Marcin Opaska e-mail: marcin.opaska@pimr.lukasiewicz.gov.pl tel.: +48 61 87 12 212

Dane pomiarowe stacji meteorologicznej HD2003 na dachu budynku E Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych. Wykresy, informacje o stacji, dane archiwalne z podziałem na miesiące można pobrać klikając na odnośnik DANE HD2003.

Skip to content