Archiwum 2019

Zapytanie ofertowe nr 12/02/12/2019/ZM
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pt.: „Mikrotwardościomierz Vickersa”.
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 06.12.2019 Nr sprawy: 12/02/12/2019/ZM Tryb: Zamówienie z dziedziny nauki Termin składania ofert: 11.12.2019 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 11/01/12/2019/ZM
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pt.: „Badania strukturalne i tribologiczne próbek ze stopów Fe-C napawanych proszkami metali”.
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 06.12.2019 Nr sprawy: 11/01/12/2019/ZM Tryb: Zamówienie z dziedziny nauki Termin składania ofert: 11.12.2019 Status: Zakończone
Przetarg nieograniczony nr 09/03/12/2019/EA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: „Obsługi portierni nr 1 i 2, centrali telefonicznej, monitorów telewizji przemysłowej, prowadzenie recepcji pokoi gościnnych oraz ochrona obiektów i mienia Instytutu i innych podmiotów, działających na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - PIMR”.
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 04.12.2019 Nr sprawy: 09/03/12/2019/EA Tryb: Zamówienia różne Termin składania ofert: 12.12.2019 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 10/02/12/2019/DZ
Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w 2020 roku” w pełnym zakresie wynikającym z ustawy o radcach prawnych i z ustawy o adwokaturze.
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 03.12.2019 Nr sprawy: 10/02/12/2019/DZ Tryb: Zamówienia różne Termin składania ofert: 09.12.2019 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 08/01/11/2019/ZS/POIR
Przedmiotem zamówienia są: „Wysokowydajne stanowiska komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem”.
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 29.11.2019 Nr sprawy: 08/01/11/2019/ZS/POIR Tryb: Zamówienie z dziedziny nauki Termin składania ofert: 06.12.2019 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 07/07/09/2019/TD/DUN
Przedmiotem zamówienia jest: „Projektowanie, wykonanie i wdrożenia nowego systemu do pozyskiwania, recenzowania i przetwarzania artykułów wydawnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz - PIMR w otwartym systemie do obsługi 2 czasopism – Open Journal Systems”.
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 30.09.2019 Nr sprawy: 07/07/09/2019/TD/DUN Tryb: Zamówienia różne Termin składania ofert: 07.10.2019 Status: Zakończone
Postępowanie ofertowe nr 07/04/09/2019/DR
Przedmiotem postępowania ofertowego: „Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu za okresy: 01.04.2019 r. – 31.12.2019 r. oraz 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.”
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 19.09.2019 Nr sprawy: 07/04/09/2019/DR Tryb: Zamówienia różne Termin składania ofert: 27.09.2019 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 06/03/09/2019/TD/DUN
Przedmiotem zamówienia jest: „Projektowanie, wykonanie i wdrożenia nowego systemu do pozyskiwania, recenzowania i przetwarzania artykułów wydawnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz – PIMR w otwartym systemie do obsługi 2 czasopism – Open Journal Systems”.
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 13.09.2019 Nr sprawy: 06/03/09/2019/TD/DUN Tryb: Zamówienia różne Termin składania ofert: 26.09.2019 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 05/02/09/2019/TD/DUN
Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej wydawnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz - PIMR”.
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 13.09.2019 Nr sprawy: 05/02/09/2019/TD/DUN Tryb: Zamówienia różne Termin składania ofert: 26.09.2019 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 04/03/03/2019/DB/POIR
Przedmiotem zamówienia są: „Komputerowe stanowiska badawcze wraz z systemem operacyjnym oraz systemem archiwizacji danych” w ramach projektu pn.: „Prasa i prasoowijarka do zbioru pasz objętościowych w cylindryczne bele z systemem monitorowania i oddziaływania na proces ich tworzenia”, umowa nr: POIR.04.01.04-00-0067/18-00 z dnia 17.12.2018 r.
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 22.03.2019 Nr sprawy: 04/03/03/2019/DB/POIR Tryb: Zamówienia z dziedziny nauki Termin składania ofert: 30.03.2019 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 03/02/02/2019/DB/POIR
Przedmiotem zamówienia jest: „Aparat do rejestracji zjawisk szybkozmiennych z akcesoriami” w ramach projektu pn.: „Prasa i prasoowijarka do zbioru pasz objętościowych w cylindryczne bele z systemem monitorowania i oddziaływania na proces ich tworzenia”, umowa nr: POIR.04.01.04-00-0067/18-00 z dnia 17.12.2018 r.
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 15.02.2019 Nr sprawy: 03/02/02/2019/DB/POIR Tryb: Zamówienia z dziedziny nauki Termin składania ofert: 25.02.2019 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 02/02/01/2019/DB/POIR
Przedmiotem zamówienia jest: „Mobilne stanowisko badawcze do oceny parametrów pracy urządzenia i układów sterowania” w ramach projektu pn.: „Prasa i prasoowijarka do zbioru pasz objętościowych w cylindryczne bele z systemem monitorowania i oddziaływania na proces ich tworzenia”, umowa nr: POIR.04.01.04-00-0067/18-00 z dnia 17.12.2018 r.
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 15.02.2019 Nr sprawy: 02/02/01/2019/DB/POIR Tryb: Zamówienia z dziedziny nauki Termin składania ofert: 22.02.2019 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 01/01/2019/EZ
Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu w 2019 roku” w pełnym zakresie wynikającym z ustawy o radcach prawnych i z ustawy o adwokaturze.
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 14.01.2019 Nr sprawy: 01/01/2019/EZ Tryb: Zamówienia różne Termin składania ofert: 22.01.2019 Status: Zakończone
Skip to content