Archiwum 2018

Zapytanie ofertowe nr 8/8/10/2018/POIR
Przedmiotem zamówienia są: „Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie” w ramach projektu pn. „Typoszereg aktywnych zgrabiarek podbieraczowo-taśmowych
z mechatronicznym systemem sterowania zespołami roboczymi i rejestracją plonu”, POIR.04.01.04-00-0048/15 z dnia 09.06.2016 r.
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 10.10.2018 Nr sprawy: 8/8/10/2018/POIR Tryb: Zamówienia z dziedziny nauki Termin składania ofert: 18.10.2018 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 7/7/10/2018/POIR
Przedmiotem zamówienia są: „Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie” w ramach projektu pn. „Typoszereg aktywnych zgrabiarek podbieraczowo-taśmowych
z mechatronicznym systemem sterowania zespołami roboczymi i rejestracją plonu”, POIR.04.01.04-00-0048/15 z dnia 09.06.2016r.
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 10.10.2018 Nr sprawy: 7/7/10/2018/POIR Tryb: Zamówienia z dziedziny nauki Termin składania ofert: 18.10.2018 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 6/08/2018/BE/2018
Przedmiotem zamówienia jest: usługa pn.: „Budowa, montaż oraz uruchomienie, uniwersalnego stanowiska badawczego dla wykonywania badań porównawczych, funkcjonalności
i wydajności urządzeń do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (OZE)”.

Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 24.08.2018 Nr sprawy: 6/08/2018/BE Tryb: Zamówienia z dziedziny nauki Termin składania ofert: 31.08.2018 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 5/06/2018/BE/2018
Przedmiotem zamówienia jest: usługa pn.: "Użyczenie stanowiska do realizacji przyspieszonych badań trwałościowych 1 kpl. korpusu układu napędowego zamontowanego
na ciągniku rolniczym".

Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 18.06.2018 Nr sprawy: 5/06/2018/BE Tryb: Zamówienia z dziedziny nauki Termin składania ofert: 26.06.2018 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 4/05/2018/BE/2018
Przedmiotem zamówienia jest: usługa pn.: Użyczenie stanowiska do realizacji przyspieszonych badań trwałościowych 2 kpl. korpusów układu napędowego zamontowanych
na ciągnikach rolniczych”.

Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 25.05.2018 Nr sprawy: 4/05/2018/BE Tryb: Zamówienia z dziedziny nauki Termin składania ofert: 04.06.2018 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 2/6/02/2018/POIR
Przedmiotem zamówienia są: „Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie” w ramach projektu pn. „Typoszereg aktywnych zgrabiarek podbieraczowo-taśmowych
z mechatronicznym systemem sterowania zespołami roboczymi i rejestracją plonu”, POIR.04.01.04-00-0048/15 z dnia 09.06.2016r.
Treść zapytania ofertowego Data Publikacji: 13.02.2018 Nr sprawy: 2/6/02/2018/POIR Tryb: Zamówienia z dziedziny nauki Termin składania ofert: 21.02.2018 Status: Zakończone
Zapytanie ofertowe nr 1/5/02/2018/POIR
Przedmiotem zamówienia są: „Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie” w ramach projektu pn. „Typoszereg aktywnych zgrabiarek podbieraczowo-taśmowych
z mechatronicznym systemem sterowania zespołami roboczymi i rejestracją plonu”, POIR.04.01.04-00-0048/15 z dnia 09.06.2016 r.
Treść zapytania ofertowego  Data Publikacji: 12.02.2018   Nr sprawy: 1/5/02/2018/POIR   Tryb: Zamówienia z dziedziny nauki  Termin składania ofert: 20.02.2018  Status: Zakończone
Skip to content