Archiwa rocznik 2013 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Wybierz wydanie:


10 kwietnia 2019

Archiwa rocznik 1/2013 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Florian ADAMCZYK: Analiza wpływu zmienności parametrów wejściowych na przebieg procesu brykietowania niepociętej słomy metodą zwijania Analysis of the impact of […]
10 kwietnia 2019

Archiwa rocznik 2/2013 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

I. BARANOWSKI, E. G. BUSKO, S. V. SHISHLO, W. TANAŚ, M. SZYMANEK:  Направления совершенствования логистической деятельности в лесном комплексе Беларуси  Directions of development of the logistic systems […]
10 kwietnia 2019

Archiwa rocznik 3/2013 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Jerzy BARSZCZEWSKI: Gospodarka magnezem w warunkach zróżnicowanego nawożenia łąki na glebie torfowo-murszowej Gnesium balance at different fertilization of a meadow […]
10 kwietnia 2019

Archiwa rocznik 4/2013 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Teresa KOZŁOWSKA, Wojciech BURS: Przekształcanie się zbiorowisk łąkowych w wyniku zmian uwilgotnienia siedlisk łąkowych Transformation of meadow communities due to […]
Skip to content