Archiwa rocznik 4/2005 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

SPIS TREŚCI 4/2005

CONTENTS

 

 

Florian ADAMCZYK, Paweł FRĄCKOWIAK, Kazimierz MIELEC, Zdzisław KOŚMICKI:

Conception of inspissation of the straw intended on the fuel by its curling
Problematyka badawcza w procesie zagęszczania słomy przeznaczonej na opał

 

Józef CIEŻ:

Characteristic features of tractor-related accidents in Polish private agriculture
Charakterystyka wypadków związanych z użytkowaniem ciągników rolniczych w polskim rolnictwie indywidualnym

 

Jerzy ZIELNICA, Miłosz OLEJNICZAK, Jan SZCZEPANIAK:

Selected problems of plasticity theory in application to the finite element of a thin-walled bar
Wybrane zagadnienia teorii plastyczności w zastosowaniu do elementu skończonego pręta cienkościennego

 

Jan JURGA:

Physical properties of loamy sand in field zones of various intensity of impact of vehicles’ driving systems
Właściwości fizyczne piasku gliniastego w strefach pola o zróżnicowanej intensywności oddziaływania układów jezdnych agregatów polowych

 

Paweł SĘK:

Forage trailers for cows feeding in TMR system
Wozy paszowe do żywienia krów w systemie TMR

 

Marek GOŚCIAŃSKI, Zdzisław KOŚMICKI, Kazimierz MIELEC:

Chemically polluted parts of agricultural machines, which were executed from plastic
Skażone chemicznie części maszyn rolniczych wykonane z tworzyw sztucznych

 

Marek ŁABĘCKI:

Modernization of series of types of one-speed angular gearboxes applied in agricultural machines
Modernizacja typoszeregu jednostopniowych kątowych skrzynek przekładniowych stosowanych w maszynach rolniczych

 

Wiesław TOMCZYK:

Aspects of ecology in constructing and renovation of machines and devices
Aspekty ekologii w konstruowaniu i odnowie maszyn i urządzeń

 

Wacław MAJCZAK, Henryk JAWORSKI, Jolanta STAŃSKA, Renata BIELECKA, Krzysztof BIELECKI, Zbigniew RAPACKI, Iwona SOBIŚ, Sławomir STAFIJOWSKI:

Voluntary attestation of products in the Agricultural Social Fund as an instrument of accidents prevention in agriculture
Dobrowolna atestacja wyrobów w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako narzędzie prewencji wypadkowej w Rolnictwie

 

Wacław MAJCZAK, Henryk JAWORSKI, Jolanta STAŃSKA, Renata BIELECKA, Krzysztof BIELECKI, Zbigniew RAPACKI, Iwona SOBIŚ, Sławomir STAFIJOWSKI:

Methods of elimination defective products and services for agriculture from a market
Metody eliminacji z rynku wadliwych wyrobów i usług dla rolnictwa

 

A.V. KITUN, V.I. PEREDNIA, Wojciech TANAŚ:

Bases of the selection of the system for designing the polyfunctional shredder-mixer for fodders
Обоснование выбора схемы для создания многофункционального измельчителя-смесителя кормов

 

Skip to content