Archiwa rocznik 1/2005 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

SPIS TREŚCI 1/2005

CONTENTS

 

Janusz Rutkowski, Jan Szczepaniak:

Simulations and analysis of virtual computer models in application to series of types of agricultural rollers
Symulacje i obliczenia komputerowe modeli wirtualnych typoszeregu wałów uprawowych

 

Włodzimierz Kęska, Paweł Ratajczak:

Research of positioning precision by the selected GPS receiver in static and dynamic conditions
Badania dokładności pomiaru położenia maszyn roboczych za pomocą GPS

 

Florian Adamczyk:

The noise of agricultural tractors in field conditions
Hałas ciągników w warunkach polowych

 

Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Zbigniew Czarnecki:

Measurment of the capillary suction time (CST) as a method of optimum dose of flocculants estimation to support
of municipal aerobic sewage sludge condense
Pomiar czasu ssania kapilarnego (CSK) jako metoda wyznaczania optymalnej dawki flokulantów do wspomagania procesu odwadniania
komunalnego osadu tlenowego

 

Jacek Dach, Zbyszek Zbytek:

Organic recycling of sewage sludge with usage of piles tractor aerator
Recykling organiczny osadów ściekowych przy zastosowaniu ciągnikowego aeratora pryzm

 

Jacek Kromulski, Tadeusz Pawłowski, Jan Szczepaniak, Jarosław Mac, Ryszard Grzechowiak:

Experimental verification of virtual models of agricultural machines on the example of slurry tanker construction
Weryfikacja eksperymentalna wirtualnych modeli maszyn rolniczych na przykładzie konstrukcji wozu asenizacyjnego

 

Jakub Kowalczyk, Michał Libera, Marian Jósko:

Evaluation of rolling bearings elements surface layer state changes by means of Barkhausen Noise
Ocena zmian zachodzących w warstwie wierzchniej elementów łożysk tocznych z wykorzystaniem szumów Barkhausena

 

Piotr Boniecki:

Sieci neuronowe typu Kohonena w klasyfikacyjnych problemach inżynierii rolniczej
The Kohonen neural network in solving classification problems in agricultural engineering

 

Józef Cież:

Accident risk among private farmers related to using of farm machinery
Ryzyko wypadkowe wśród rolników indywidualnych związane z użytkowaniem techniki rolniczej

 

Alfonsas Kraujalis, Vladimir Liubarskij, Laurencas Raslavičius:

Biodiesel and their blends with mineral diesel consumption analysis fuelling tractors of small and average capacity
Анализ расхода биодизельного топлива и его смесей с минеральным дизельным топливом при работе тракторов малой и средней мощности

 

A. L. Rapinchuk, Ignacy Niedziółka, Wojciech Tanaś:

Economic aspects of potato production costs
Анализ составляющих себестоимости производства картофеля

 

A.N. Kavgarenja, Ignacy Niedziółka, Wojciech Tanaś:

Research of resources savings a way of recycling of manure drains
Изыскание ресурсосберегающего способа утилизации навозных стоков

 

Skip to content